fbpx

Molí de l’Argemí

L’edifici en el seus orígens havia estat un molí paperer que
pertanyia a la xarxa de rec de la Reina, molt important en el desenvolupament industrial del Baix Llobregat.

Es tracta d’un projecte de recuperació històrica realitzat amb col·laboració amb l’arquitecte Dani Cardona. D’un volum originari gairebé únic, la finca havia sofert moltes ampliacions al llarg del temps, en diferents èpoques, per això s’hi trobaven diferents tipus de construcció i materials molt diversos. Consta que hi havien arribat a conviure fins a 9 unitats familiars.
A l’inici de l’obra el promotor no tenia encara un ús ben definit per a l’edifici, per això, amb un treball conjunt entre el constructor i els tècnics col·laboradors, es decideix donar protagonisme a la pròpia masia. La prioritat ha estat respectar i recuperar el que havia arribat a ser, posant en valor el moment àlgid del Molí.

En aquesta obra s’han realitzat treballs de rehabilitació de façanes i cobertes, i s’han refet espais que s’havien derruït. La mateixa masia ens ha anat descobrint els seus secrets durant el procés de rehabilitació.
Pel que fa als materials, s’ha prioritzat utilitzar teules recuperades, fusta, i materials naturals. S’ha incorporat a la planta superior una terrassa a mode de mirador al riu Llobregat, que descobreix tot el territori. La casa és un referent d’un camp, i des d’aquest punt, això és el que es divisa.

[blockquote text=”Amb la intervenció s’ha aconseguit aturar la degradació de l’edifici i dignificar l’espai per retornar-lo a la seva època de màxima esplendor.” show_quote_icon=”no”]

Aquesta joia del nostre patrimoni, de moment per a ús privat, té un gran potencial al trobar-se ubicat dins del Parc agrari del Llobregat, espai natural protegit de l’àrea metropolitana de Barcelona.

El resultat no ha estat del tot planificat, sinó que la pròpia masia ha cobrat vida durant el procés i ens ha anat mostrant el camí que havia de seguir l’obra, i així li hem respectat.

DADES GENERALS

Ubicació: El Papiol
Data: 2020
Autors: Roser Ollé, Daniel Cardona

CATEGORIA

Rehabilitació

COL·LABORADORS

Fotografies: Mercè Rial